Altijd voordelig leasen? Meer informatie? info@autopolski.nl
PolskiNederlands

Disclaimer

Verwerking van persoonsgegevens

Deze algemene gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op elke toegang tot en gebruik van deze website. (carhotspot, carhotspot-lease, autopolski) Door het bezoeken en/of gebruiken van deze website verklaart de bezoeker kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de inhoud van deze algemene gebruiksvoorwaarden. Op het bezoeken van deze website en de daarop gepubliceerde informatie is Nederlands recht van toepassing.

 

Algemeen

De inhoud van deze website is voor algemene informatie. Deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Ondanks de constante zorg en aandacht die carhotspot, carhotspot-lease, autopolski besteed aan de inhoud van deze website is het mogelijk dat de informatie die op deze website wordt gepubliceerd onjuist en/of onvolledig is. Hoewel carhotspot, carhotspot-lease, autopolski zich inspant om de informatie op de website zo juist, volledig en actueel mogelijk te laten zijn, worden de beschikbaarheid, juistheid, volledigheid en actualiteit van deze informatie niet gegarandeerd. carhotspot, carhotspot-lease, autopolski en haar partners zijn dan ook niet aansprakelijk voor schade die zou kunnen ontstaan door het bezoek en gebruik van deze website dan wel van de daarop gepubliceerde informatie. Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend.

 

Externe links

Deze website bevat links naar websites die niet door carhotspot, carhotspot-lease, autopolski worden beheerd. Deze links zijn uitsluitend ter informatie. carhotspot, carhotspot-lease, autopolski en aan haar partners controleren de inhoud van deze websites niet en verstrekken dan ook geen enkele garantie ten aanzien van de inhoud of de kwaliteit van deze websites en aanvaarden geen enkele aansprakelijk die zou kunnen ontstaan door het bezoek en gebruik van deze websites dan wel van de daarop gepubliceerde informatie. Het feit dat zich op deze website koppelingen bevinden naar ander websites impliceert niet dat carhotspot, carhotspot-lease, autopolski (de inhoud van) deze websites en/of de via deze websites aangeboden informatie, producten of diensten goedkeuren, onderschrijven of aanbevelen.

 

Intellectuele Eigendomsrechten

Alle intellectuele en andere eigendomsrechten van (de informatie op) deze website (waaronder merken, handelsnamen, teksten, afbeeldingen, logo's, en/of enig ander materiaal) is eigendom van carhotspot, carhotspot-lease, autopolski, dan wel van een aan haar partners, dan wel van een licentiegever. Het is derhalve niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van carhotspot, carhotspot-lease, autopolski deze website en/of delen daarvan op enigerlei wijze openbaar te maken of te verveelvoudigen.

 

Wijzigingen

carhotspot, carhotspot-lease, autopolski behoudt zich het recht voor de inhoud van deze en haar gebruiksvoorwaarden op elk gewenst moment zonder enige kennisgeving aan te passen. U wordt dan ook verzocht om onze disclaimer regelmatig te checken. De gewijzigde gebruiksvoorwaarden zijn van kracht vanaf het moment dat ze op deze website worden vermeld.

 

Juistheid van informatie

U bent zelf verantwoordelijk voor de controle op de juistheid van de informatie over het voertuig,de staat van het voertuig, garantie, fiscale regelgeving inzake BTW en zakelijk gebruik, houderschapsbelasting enz enz. Weet wat u koopt, wij zijn op geen enkele manier betrokken bij het aankoopproces.

 

Meer informatie?

Heeft u nog vragen? Wij zijn telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag via T. 030 - 76 330 93 of stuur een e-mail naar info@autopolski.nl

 

Autonieuws

Het laatste autopolski nieuws

Rijdt u maximaal 2 weken op de Nederlandse weg in een in het buitenland gehuurd, geleend of geleaset motorrijtuig dat is geregistreerd buiten Nederland? Dan is vrijstelling van bpm en mrb mogelijk. U hoeft dan geen bpm en mrb te betalen. Om die vrijstelling te krijgen, moet u bij ons hiervan melding doen. Gebruik daarvoor het online formulier Vrijstelling voor bpm en mrb bij kortstondig gebruik. Na de melding vrijstelling voor bpm en mrb bij kortstondig gebruik kunt u de gegevens van het formulier afdrukken. Bewaar de afdruk in de auto of bij de motor tijdens de vrijstellingsperiode.

Blijft het motorrijtuig na de vrijgestelde periode van 2 weken in Nederland? Dan moet u (veelal de bestuurder) aangifte doen voor de bpm en de mrb. Die aangifte moet u doen voordat de vrijgestelde periode van 2 weken voorbij is. U kunt Aangifte doen bij een van de bpm-aangiftepunten. U moet dan bpm en mrb betalen vanaf de eerste dag dat de auto, bestelauto of motor in Nederland is gebruikt.